SHONISHIN (Acupuntura infantil sense punció)

És un mètode de tratament específic per a nens

La tècnica Shonishin apareix a Japó, cap al 1600. És una modificació de les tècniques acupunturals dissenyada per ajustar-se a les necessitats i preferències dels nens.

Les característiques fisiològiques dels nens fan que aquets siguin molt sensibles a l'aplicació de qualsevol tècnica per a harmonitzar la seva salut. És suficient amb  una petita estimulació  per a aconseguir bons resultats.

Contraindicat si febre.

  http://www.youtube.com/watch?v=A1ElvRBjbGQ