LA SOFROLOGÍA és una escola científica que té com a objectiu l’ estudi de la consciència i la conquista dels valors existencials de l’ésser.

Va ser fundada pel metge neuropsiquiatra Dr. Alfonso Caycedo, en 1960, a Madrid.

La paraula Sofrologia té arrels gregues: SOS (equilibri), PHREN (psique) i LOGOS (estudi). Etimològicament, doncs significa l’estudi de la consciència en equilibri.

La Sofrologia utilitza tècniques de relaxació i d’imaginació com a eines pel desenvolupament del benestar psicofísic de l’ésser.