La moxibustió consiteix en escalfar els punts acupunturals amb finalitat terapèutica.

La medicina Xinesa distingueix entre 2 categories de malaties: les fredes i les calentes. Quan més freda sigui, més es beneficiarà d'aquesta tècnica

La forma més habitual és la del rotllos d'artemisa, però també es pot fer amb cones que es col.loquen directament sobre la pell o sobre l'agulla.